Evenementen

Kalender 2007DATUM  ORGANISATOR  Bericht  UITSLAGEN 
03/03/2007   Testdag ATP-Papenburg 11:00 - 15:00  2007 Bericht 1   N.V.T. 
24/03/2007  BATC Boerdesprint  2007 Bericht 2   race1 race2 race3 Bilder  
07/04/2007  VCB Boerdesprint     race4 race5 Bilder  
27/05/2007  MSV Boerdesprint (avondrace)  2007 bericht 3  race6 
30/06/2007   VCB Boerdesprint 100minuten race  2007 bericht 4  race7  
14/07/2007   MSV Boerdesprint (avondrace)    race8  
15/09/2007  VCB Boerdepsprint 100minuten race     race9 
28/10/2007   BATC Boerdesprint    race 10 race 11 race 12  
  TUSSENSTAND 2007 NEW van Motor-Sport-Vehrte nach rennen 28 oktober    NEW stand na rennen 12  
24/11/2007   VCB Boerdesprint 100minuten race     race 13  
       
Reglement / Rahmenausschreibung    LINK naar Boerdesprint